Trung tâm CEDC nhận sản xuất chương trình video quảng cáo cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) nhận sản xuất chương trình video quảng cáo cho tổ chức, cá nhân

+ Sáng tác kịch bản cho tổ chức, cá nhân duyệt trước khi thực hiện

+ Chương trình video quảng cáo đặc sắc hấp dẫn

+ Kinh phí hợp lý theo thỏa thuận

+ Chi tiết cụ thể xin liên hệ số điện thoại: 0824270686.

TRUNG TÂM CEDC XIN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU1Y KHÁCH

Bài viết LIÊN QUAN

Nổi bật
Liên hệ
Nhận in túi nilong và thẻ nhựa

Nhận in túi nilong và thẻ nhựa

Chúng tôi nhận thiết kế in ấn túi nilong đựng hàng hóa và thẻ nhựa các loại theo yêu cầu của khách hàng, vời già cả hợp lý, …

16-11-2021

Nổi bật
Liên hệ
PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT SỐ 9 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT SỐ 9 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

BÌA 1 BÌA 2 BÌA 3 BÌA 4 TRANG 1 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRANG 2 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Phát hành Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP …

01-10-2021

Nổi bật
Liên hệ
PHÁT HÀNH ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU SỐ 11 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU SỐ 11 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

BÌA 1 BÌA 2 BÌA 3 BÌA 4 TRANG 1 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRANG 2 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH PHÁT HÀNH ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG …

Nổi bật
Liên hệ
PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY SỐ 11 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY SỐ 11 THÁNG 9/2021: Giá bán theo giá bìa

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY SỐ 11 THÁNG 9/2021 BÌA 1 BÌA 2 BÌA 3 BÌA 4 TRANG 1 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRANG 2 …