Ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 8391/BYT-TCCB gửi UBND TP.Hồ Chí Minh về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 được trở về địa phương công tác.

Công văn nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh, để đảm bảo cho nhu cầu phòng chống dịch, Chính phủ, Bộ Y tế đã huy động nguồn lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục Đại học Y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh liên tục từ tháng 7 đến nay.

Tỉnh Đồng Tháp xuất quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/9. (Ảnh: Văn Khương)

Theo Bộ Y tế, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Từ ngày 30/9, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước những diễn biến khả quan này, ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn gửi UBND TP.Hồ Chí Minh về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 được trở về địa phương công tác.

“Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời bảo đảm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh được về địa phương đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10/2021”, nội dung công văn nêu rõ./.

Đỗ Thoa/ĐCSVN